Vieringen kerken

De vieringen in de kerken in Terneuzen, Zuiddorpe en Philippine vangen aan om 10.30 uur (tenzij anders vermeld in het rooster).

Roulerend is er in één van deze kerken een eucharistieviering, een woord- en communiedienst of een andersoortige viering (bijvoorbeeld met een doop).

Met regelmaat worden er voor en/of na de viering in (de nevenruimte van) de kerk andere activiteiten aangeboden, zoals een film, een gesprek over de lezing van de zondag of over een bepaald thema, een tentoonstelling of tijd voor ontmoeting.

Rooster 2017

november

Aanvangstijd 10.30 (tenzij anders vermeld)

Terneuzen

Zuiddorpe

Philippine

1  Allerheiligen
19.00 uur

Geen viering

Van Waterschoot

Geen viering

2 Allerzielen
19.00 uur

Van Waterschoot

Dieleman

Van Loveren

5

Van Waterschoot

werkgroep

Wiertz (euch)

12 Elisabethdag

 geen viering

 geen viering

Team

19

Dieleman

Dierick (euch)

Van Waterschoot

doopzondag

26 vormsel

Wiertz + van Waterschoot (euch)

Dieleman

doopzondag

Grossert

december

Aanvangstijd 10.30 (tenzij anders vermeld)

Terneuzen

Zuiddorpe

Philippine

3 1e advent

Dieleman

doopzondag

R. Grossert 

Van Waterschoot

10 2e advent

Van Loveren

Van de Walle

werkgroep

17 3e advent

Grossert

Dieleman

Van Waterschoot

24 (4e advent 10.30(vervalt)

kerstavond

Wiertz (euch)
19.00 uur

Dieleman 22.00

Van Waterschoot 22.00

van loveren
22.00u

25 kerst

Van Waterschoot

Claes

Dieleman

31 oudjaar

Van Waterschoot

Dieleman

van Loveren