Getijdengebed

In de Emmaüskerk in Terneuzen worden elke week de getijden gebeden, telkens op dinsdagochtend om 8.30 uur. In de advents- en veertigdagentijd gebeurt dat ook op donderdagmorgen om 8.30 uur.

De Katholieke Charismatische Vernieuwing heeft op dinsdagavond  van 19.00 tot 20.30 een gebeds bijeenkomst.

Samen zingen, vrij bidden,stilte, Bijbel, onze persoonlijke relatie met Jezus verdiepen. Welkom op elke dinsdagavond vanaf 18.45.