Emmaüs-kerk Terneuzen

De voorbereidende werkzaamheden verlopen voortvarend, maar hebben een lange doorlooptijd gehad. De benodigde vergunningen zijn nu afgegeven. Echter, de goedkeuring van het bisdom moet nog worden afgegeven. De laatste omgevingsvergunning ten behoeve van de verplichte nooddeur vanuit de oostzijde van de kerk die door de veiligheidsregio wordt geëist, is nu afgegeven. De aannemersoffertes worden de komende weken beoordeeld. 

De verbouwingswerkzaamheden beginnen met de herinrichting van de kerk vanaf begin 2017. Als de kerkinrichting gereed is, wordt de verbouwing van het parochiecentrum ter hand genomen. Als deze gereed is, zal het RPC van Sluiskil naar Terneuzen verhuizen. Dit zal zeker niet eerder plaats vinden dan de zomer van 2017. Als de verhuizing van het RPC Sluiskil gereed is, wordt de woning in de Baljuwlaan in Sluiskil verkocht.

Op 31 maart is een voorlichtingsbijeenkomst voor belangstellende parochianen gehouden. Een aantal suggesties van de aanwezige parochianen, werkgroepen en het pastoraal team zijn meegenomen in de plannen voor de verbouw van het parochiecentrum en de kerk zelf.

De monumenten- en bouwvergunning voor het kerkgebouw is aangevraagd maar heeft een (zeer) lange doorlooptijd. Hierdoor is het niet mogelijk om in september aanstaande al met de verbouw te beginnen.Het bestuur heeft dan ook in overleg besloten om de verbouw uit te stellen tot begin 2017. Het geheel kan dan ook beter voorbereid worden. De Elisabeth-dag en Kerstmis kunnen nog ongehinderd in het kerkgebouw plaatsvinden. Er is nog veel te doen. Ook het bisdom moet haar goedkeuring nog verlenen en er moeten nog diverse overleggen plaats vinden met de bouwcommissie en belanghebbenden. Drie geselecteerde bouwbedrijven zullen offerte uitbrengen en twee installatiebureaus zullen voor de elektra en ICT aansluitingen offreren. Voor het interieur van de kerk worden twee interieurbouwers gevraagd.