Eerste Heilige Communie

Op zondag 21 mei 2017 kunnen kinderen vanaf groep 4 hun Eerste Heilige Communie doen in de RK Kerk te Philippine. Deze viering is een regionale viering, bestemd voor communicanten uit de drie parochiekernen. In iedere parochiekern is er een kennismakingsviering, als zich kinderen uit die parochiekern hebben aangemeld. Evenals in 2016 is de voorbereiding regionaal te Terneuzen.