Spring naar hoofd-inhoud

Welkom op de website van de Elisabeth-parochie in Zeeuws-Vlaanderen.

Indien U in dringende gevallen één van de pastores in de Elisabeth-parochie nodig heeft, kunt U het volgende gsm-nr bellen: 06-53.99.78.50

Wekelijks rozenkransgebed voor de Vrede voor de Elisabethparochie

Vanaf deze Advent zullen een heel jaar door we wekelijks op donderdag om 15.30 uur het rozenhoedje voor de Vrede bidden in de Mariakapel van de Emmauskerk te Terneuzen. 

Huiszegen

Na afloop van de vieringen op de zondag van het Feest van de Openbaring en ook op de zondag daarna, hebben we in verschillende kerken, zowel in de parochie H. Maria Sterre der Zee alsook in de Elisabeth- parochie kaartjes uitgedeeld met daarop de Huiszegen. Meer .......

Ontmoetingsavond met vluchtelingen.

De Stichting Kerk en Vluchteling organiseert op  dinsdag 20 februari 2018 van 19.30- 21.30u een ontmoetingsavond tussen vluchtelingen en Nederlanders.
Voor meer info zie hier.

Kerkdienstenrooster 2018 dinsdagmiddag 15.00 uur het restaurant van De Blide\het Grand Café van De Zoutvliet.

LET OP!!!!!

De Vieringen en Diensten zijn volgend jaar één keer per maand op de dinsdag middag om 15.00 uur.
In het restaurant van De Blide\het Grand Café van De Zoutvliet. 

Zie folder met meer info.

Facebook Eparochie zeeuws-vlaanderen

Hallo beste mensen,

Wordt ook lid van de facebookgroep zodat U de berichten die daar op komen niet mist.
https://www.facebook.com/groups/1867836163467160/
En wordt daar lid door op (lid worden) te klikken.

Met vriendelijke groeten,
                                         De webmaster.

We willen kerk zijn voor mensen van nu.
In verbondenheid met elkaar willen we op eigentijdse wijze,
vanuit de Joods-christelijke bronnen en de katholieke traditie,
geloof leven, vieren en doorgeven in de samenleving.
Wij willen betrokken, inspirerend en vernieuwend leven
voor vrede, bevrijding en geluk van mensen,
naar het voorbeeld van Jezus.

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens
Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.
(van de theoloog en publicist Okke Jager (1928-1992))