Lezing ‘De Reformatie in (Zeeuws-)Vlaanderen’

Donderdag 5 oktober 2017 organiseren de gezamenlijke kerken van Axel opnieuw een lezing in het kader van de viering ‘500 jaar Protestantisme’. De eerste lezing in maart werd verzorgd door de gereformeerd-protestantse professor dr. Selderhuis. De tweede lezing wordt gegeven door de Vlaamse dr. Johan Decavele. Hij is doctor in de geschiedenis en studeerde in Leuven en Mainz. Hij was stadsarchivaris en directeur Cultuur van de stad Gent. Hij publiceert o.a. over de politieke en religieuze geschiedenis van de Nederlanden in de 16de eeuw en is auteur van ‘De eerste protestanten in de Lage Landen. Geloof en heldenmoed.’

Hij zal de Reformatie bezien vanuit een meer kritisch en katholiek oogpunt, en specifiek ingaan op de Reformatie in Zeeuws-Vlaanderen, onder ander het land van Axel.

Het belooft opnieuw een boeiende, interessante avond te worden.

Wees van harte welkom, de entree is gratis. Gelieve u vooraf aan te melden per mail gezien het aantal beperkte plaatsen: samenwerkende.kerken.axel@gmail.com, of door te bellen naar ds. Overweg: 0115-691388

Locatie: Het Warenhuis, Markt 2 Axel – donderdag 5 oktober, aanvang 19.30

Namens de gezamenlijke kerken van Axel – de Elisabethparochie(RK), de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Protestantse Gemeente Axel(PKN)