100 jaar geleden is Maria in Fátima (Portugal) verschenen aan drie jonge herdertjes Lucia, Jacinta en Francisco.
Dit is gebeurd op 13 mei, 13 juni, 13 juli, 13 augustus (en door ontvoering van de drie kinderen is Maria later nog een keer verschenen op 19 augustus), 13 september en 13 oktober.
Op 13 oktober werd de verschijning gevolgd door het zonnewonder.
De hele aanwezige menigte, geschat op vijftigduizend, nam dit waar.

Op 13 mei a.s. gaat paus Franciscus naar Fátima om de eerste verschijning te gedenken.
In Zeeuws-Vlaanderen zullen we - in verbondenheid met de wereldkerk - op alle verschijningsdata speciaal aandacht schenken aan dit jubileumjaar
door vanaf 14u. samen de rozenkrans te bidden voor de wereldvrede, voor de vrede in onze gezinnen en voor alle overige intenties waarvoor Maria ons in Fátima heeft gevraagd te bidden.
Hieronder datum en lokatie.